Farm Frites linkage fabriek in China bereikt hoogste punt

Donderdag 9 juni jl. was de Linkage Farm Frites bouwplaats het toneel van een typisch Nederlands ritueel, zij het in Chinese stijl. Eind vorig jaar hebben het projectteam en de joint venture directie zich ten doel gesteld om op deze datum het bereiken van het hoogste punt van het procesgebouw te vieren.

 

In plaats van het in Nederland gebruikelijke ‘pannen bier’ (er geldt immers een strikt alcoholvrij beleid op de bouwplaats!) hebben we ervoor gekozen het bereiken van deze belangrijke mijlpaal te vieren met toespraken van Farm Frites eigenaar Piet de Bruijne en Linkage CEO Yan Hongzhi. Aansluitend op de toespraken is door de leden van de joint venture directie gelijktijdig een knalrood lint doorgeknipt (rood is de kleur van succes in China). Vervolgens barste geheel in lijn met de eeuwenoude Chinese traditie, een spectaculair vuurwerk los. Ondanks de snel donker wordende hemel en toenemende windvlagen, waren de weergoden ons goedgezind en hielden we het droog tot na de uitgebreide lunch ter afsluiting van deze gedenkwaardige dag.  

 Voor alle mensen in China en Nederland die nauw samenwerken om eind 2017 de nieuwe 10 ton/uur fritesfabriek te kunnen opstarten, was dit een bijzondere dag. Het was het hartverwarmend om te zien dat medewerkers door deze blijk van waardering voor hun harde werk dat tot deze belangrijke mijlpaal leidde, glommen van trots.

De volgende mijlpaal is het ‘dicht’ hebben van het procesgebouw dat gezien de bittere winter in Binnen Mongolië, voor midden november gerealiseerd dient te worden.